HOITOTYÖ 2023 / Entratum Oy

HOITOTYÖ 2024 hybridiseminaari

HOITOTYÖ- seminaari tulee taas syksyllä.

Vaikka syksyyn on vielä aikaa, on HOITOTYÖ2024- seminaarin valmistelut hyvässä vauhdissa.

Kuten ehkä huomasit, koulutuspäivä- nimi on muuttunut seminaariksi. Syksyllä 2023 meillä oli Lahdessa loistava koulutuspäivä, jossa ensihoitaja Janne Karvosen johdolla sukelsimme todella syvälle EKG:n ja elvyttämisen maailmaan.

Tällainen erittäin spesifi koulutusaihe ei valitettavasti toiminut kunnolla etäyhteyden päässä osallistuville ja sen vuoksi tulevassa seminaarissa katsomme hoitoalaa hieman laajemmalla näkökulmalla ja kuulemme ainakin 5 puheenvuoroa. Tällä varmistan sen, että myös etänä osallistuvat saavat 100% kokemuksen.

Pysy kuulolla joko täällä tai Entratumin Facebookissa. Tiedotan heti, kun jotain varmaa on kerrottavana.

Toivottavasti tapaamme taas Lahdessa ja etänä!

Ari Kärkkäinen
Koulutuksen järjestäjä
Sairaanhoitaja YAMK, yrittäjä
Entratum Oy

Palautetta osallistujilta Hoitotyö 2023- koulutuspäivästä

Selkeä opetus ja hyvä havainnollistaminen

EKG:n tulkinnasta työkalujen saaminen, eri rytmien tunnistaminen ja vinkit sujuvaan havainnointiin.

Mielestäni kävimme tarkasti ja monipuolisesti eri rytmejä ja EKG:n tulkintaa.

Aihe, kouluttaja, tila oli hyvä ja ruoka hyvää hotellissa.

Koulutus oli hyvin rakennettu ja eteni loogisesti. 

Koulutus oli kattava ja oli hyvä, että yleisökin pääsi tunnistamaan eri rytmejä. Selkeä ja monipuolinen esitys, sai monia vinkkejä ekg:n tulkitsemiseen.

Koulutus oli hyvin järjestetty ja päivän ohjelma oli jaoteltu. Luentopätkät eivät olleet liian pitkiä, ja tauot olivat tarpeeksi pitkiä.

Lisää somatiikan aiheita koulutuksiin. Mainonta koulutuksesta oli hyvä, kun tuli osastolle paperisena. Mainonta saavutti ihmiset Pirkanmaalle asti. 

Tässä vielä muistoja Hoitotyö 2023- koulutuspäivästä Lahdessa ja etänä

Koulutuspäivän aiheet

SYDÄMEN SÄHKÖINEN TOIMINTA JA RYTMIT

Sydämen tärkein tehtävä on kuljettaa verta elimistön kaikkiin osiin. Sydämen eri osilla on omat tehtävät tässä toiminnallisessa ketjussa.

Tässä osiossa opimme sydämen anatomiaa ja sähköistä toimintaa. Opimme tunnistamaan normaalit ja epänormaalit rytmit sekä tunnistamme sydänpysähdystä ennakoivia merkkejä.

 • Sydämen anatomia, sydämen sähköratajärjestelmä (P-aalto, QRS-kompleksi, T-aalto.)
 • Sinusrytmi ja sen tunnistaminen.
 • Eteis- ja kammioperäiset rytmihäiriöt ja niiden tunnistaminen.
 • AV-katkokset ja niiden tunnistaminen.
 • Tappavat rytmihäiriöt. 

EKG:n LAADUKAS OTTAMINEN JA EKG:n TULKINTAA HOITOHENKILÖSTÖLLE

EKG antaa valtavasti tietoa sydämen tilasta. Siksi on tärkeää, että myös hoitohenkilöstö tunnistaa tärkeimmät muutokset EKG:ssa, sillä usein juuri hoitaja on se, joka filmin ensimmäisenä näkee. Lisäksi olennaista on, että EKG otetaan laadukkaasti, jotta siitä saatava informaatio on tasalaatuista, vertailukelpoista ja virheetöntä.

Tässä osiossa opimme tunnistamaan hoitohenkilöstön näkökulmasta olennaiset muutokset EKG:ssä. Näillä muutoksilla voi olla iso merkitys potilaan hoidossa. Opimme systemaattista EKG:n tulkintaa alkaen perusteista ja jatkuen hieman haasteellisiimpiin rytmien tunnistamisiin.

 • 12-kanavainen EKG, ottaminen teoriassa, lisäkytkennät V4R, V7-V9.
 • EKG:n tulkitseminen

PERUS- JA HOITOELVYTYS 

Vuosittain Suomessa noin 8000-10000 ihmistä kokee äkillisen sydänpysähdyksen. Näistä noin 3000 tapahtuu sairaalan tai muun hoitolaitoksen ulkopuolella.

Sydänpysähdys tulee tunnistaa viipymättä.

Tässä osiossa opimme perus- ja hoitoelvytyksen meneltelmät. Lisäksi kuulemme tuoreimmat hoitoelvytyksen Käypä hoito- suositukset ja kuulemme esimerkkejä aidoista hoitoelvytystilanteista.

 • Käypä hoito - hoitoelvytyksestä
 • Esimerkkejä hoitoelvytyksestä

Kouluttaja

Janne Karvonen

 • Janne Karvonen
 • Aarne701 Oy, Yrittäjä, Kouluttaja
 • Vaativan hoitotason ensihoitaja, Päijät-Sote
 • MindCoach, AmO

Jannella on monipuolinen ura ensihoidon saralla sekä yrittäjänä. Tällä hetkellä Janne toimii yrittäjänä ja vaativan hoitotason ensihoitajana Päijät-Hämeessä. Lisäksi hän kouluttaa opiskelijoita ja työssä olevia ammattilaisia.

Koulutuspäivän ohjelma

8.15-9.00          Ilmoittautuminen koulutustilassa ja aamupala hotellin ravintolassa

9.00-9.10          Koulutuspäivän avaus, kouluttajan esittely. / Ari Kärkkäinen

9.10-10.40         Sydän, sydämen sähköinen toiminta ja rytmit osa 1. / Janne Karvonen

10.40-11.00       Jaloittelutauko

11.00-11.45        Rytmit osa 2. / Janne Karvonen

11.45-12.30       Lounastauko hotellin ravintolassa

12.30-14.00      EKG ja sen tulkinta. / Janne Karvonen

14.00-14.30      Kahvi koulutustilassa

14.30-15.45      Elvytys. / Janne Karvonen

15.45-16.00      Yhteenveto ja koulutuspäivän päätös. / Ari Kärkkäinen ja Janne Karvonen


Ota yhteyttä 

Tärkeää tietoa

1 kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

Koulutuksen järjestäjillä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Mikäli koulutus joudutaan perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, järjestäjä palauttaa osallistumismaksut.

Viranomaisten antamista ohjeista riippuen koulutuspäivä voidaan joutua toteuttamaan kokonaan verkkovälitteisesti. Muutoksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille osallistujille.

Force majeure: Seminaarin järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan osallistujille osallistumismaksua, mikäli todetaan sellainen seminaarin järjestämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota seminaarin järjestäjän ei ole ollut syytä ottaa huomioon ja joka on seminaarin järjestäjästä riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen seminaarin järjestäjästä riippumaton syy.